God sommer!

Nåede I ikke at få besøg før sommerferien. Så book en aftale med mig efter sommerferien, så kommer jeg og fortæller hvad VAMS og RAMS kan tilbyde i det nye skoleår.

Det kan være i forberedelsesdagene,  på et frikvartersmøde, et pædagogisk møde eller fagudvalgsmøder. Da næsten alle vores materialer er tværfaglige, vil jeg gerne have alle lærere i tale.

Lav en aftale med mig. Det er nemmest pr. mail vamsvarde@gmail.com