VAMS' bestyrelse

Anne Mette Strebel
Mejlvangvej 22
6870 Ølgod
ajstrebel@bbsyd.dk
Tlf. 75245133

Formand 

(Provstirepræsentant)

Anne Mette Kuntz Kristiansen
(Lærerrepræsentant)
Mail: enggaardenoutrup@gmail.com

Vivian Aagaard Gosch
Mølgårdvej 28
6823 Ansager
vivian.gosch@hotmail.com
Sekretær
(valgt af repræsentantskabet)


Inger Marie Kjær Kristensen
Jægumsvej 47
ingermariekristensen02@gmail.com
6800 Varde
Tlf. 23 25 87 04
Ekstern konsulent udpeget af bestyrelsen - kontaktperson for VAMS medarbejderen

 

 

Anne Mette Wind Gundesen
Hyldehaven 8
6800 Varde
amwg@km.dk
Tlf. 75269038
(Præsterepræsentant)

Bjarne Hestbech
Hovedgaden 72
Næsbjerg
6800 Varde
bjhest@c.dk
Tlf. 29 45 30 77

(valgt af repræsentantskabet)

Morten Fester Thaysen
Vestervold 1
6800 Varde
mth@km.dk
Tlf. 75 22 02 34
Kasserer
(Præsterepræsentant)

Laila Møller Bargisen
Solvænget 26
6870 Ølgod
laila.bargisen@hotmail.com

Tlf. 22 50 90 88

(Lærerrepræsentant)