VAMS' bestyrelse

Formand:
Anne Mette Strebel
Mejlvangvej 22
6870 Ølgod
ajstrebel@bbsyd.dk
Tlf. 75245133
(Provstirepræsentant)

Sekretær:
Vivian Aagaard Gosch
Mølgårdvej 28
6823 Ansager
(valgt af repræsentantskabet)

Næstformand:
Inger Marie Kjær Kristensen
Jægumsvej 47
6800 Varde
Tlf. 23 25 87 04
(Skoleleder repræsentant)

Anne Mette Wind Gundesen
Hyldehaven 8
6800 Varde
amwg@km.dk
Tlf. 75269038
(Præsterepræsentant)

Bjarne Hestbech
Hovedgaden 72
Næsbjerg
6800 Varde
bjhest@c.dk
Tlf. 29 45 30 77

(valgt af repræsentantskabet)

Kasserer:
Morten Fester Thaysen
Vestervold 1
6800 Varde
mth@km.dk
Tlf. 75 22 02 34
(Præsterepræsentant)

Laila Møller Bargisen
Solvænget 26
6870 Ølgod
laila.bargisen@skolekom.dk
Tlf. 22 50 90 88
(Lærerrepræsentant)