Årsberetning fra VAMS – menighedsrådenes skoletjeneste i Varde Provsti.

Hvis jeg skal sammenfatte det års arbejde i nogle overordnede ord er det:

  • glæde,
  • solidt og inspirerende arbejde
  • der er nået nogle af de mål, vi har sat os

Det er det første hele år, vi har haft med vores skole-kirke-konsulent, Vibeke Tietge som ansat. Ganske stille og roligt har navnet VAMS bidt sig fast og er blevet kendt rundt omkring på skolerne.

Der er blevet sat fokus på RAMS´materialer, og de bliver rost til skyerne. Formentlig fordi er er tidssvarende, moderne og lever fint op det, der kræves af undervisningsmateriale i skolen i dag. Især er det populært, at der er opstillet mål fra de nye forenklede fælles mål.

Vibeke prioriterede ved skoleårets afslutning og start at komme meget rundt på skolerne. Hun bliver taget godt imod og efterhånden er der etableret god kontakter rundt omkring i provstiet. Der er dog endnu nogle få skole, der ikke tænker skoletjenestens tilbud og materialer ind som en naturlig del. Vibeke har i samarbejde med præsterne forsøgt at få etableret kontakter direkte til lærerne. Det er vort håb, at vi i det kommende år får de sidste skoler med.

Indsatsen med skolebesøg har haft effekt, og statistikken taler sit tydelige sprog: Siden skoletjenestens start i august 2016 er antallet af bestilte materialer til provstiets skoler steget med over 50 %, hvilket vil sige, at der til dette skoleår har udsendt 316 materialer mod 201 materialer i skoleåret 16/17.

Det har siden opstarten af VAMS har det været bestyrelsens ønske, at vi er synlige – også på nettet og de sociale medier.

Da vi havde årsmøde sidste år på samme tid var vores hjemmeside helt ny. Og i efterået fik vi så en FaceBookside op at stå. Vi vil gerne have mange ”Likes”, så gå venligst ind på siden og klik på ”Synes godt om”. Efterhånden kommer der lidt billeder ind!

I foråret blev der i samarbejde med RAMS  udarbejdet to nye materialer: ”Gå på opdagelse i Esbjerg Evangeliet”, og et materiale om Otto Frello: ”Myter og Malerier – bibelske fortællinger og finurlige Frello”. Sidstnævnte er blevet bestilt af over halvdelen af provstiets skoler. Vibeke har under udarbejdelsen af materialet haft et rigtig godt samarbejde med Museum Frello.

I sept. havde vi årets store satsning i forbindelse med reformationsjubilæet. Vi er meget stolte af og glade for, at det lykkedes at finde penge til tre forestillinger med Sigurd Barret, som alle skoleelever i Varde Provsti i 3. og 4. klasse fik mulighed for at deltage. Forestillingerne blev afholdt i Varde Kirke og omkring 1200 skoleelever deltog.

 Vi er meget taknemmelige for den økonomiske støtte der er givet fra reformationsudvalget, menighedrådene og skoleforvaltningen.

I nov. var Vibeke engageret i salmesangsdagene i Ribe Domkirke. Årets salmesang hang sammen med forformationsjubilæet og hed: Så fast en borg. 21 skoler i Varde Provsti har brugt materialet. Det er 6 skoler flere end sidste år.

Da Varde Menighedsråd i dette efterår har ydet økonomisk støtte til Sigurd Barrett arrangementet og derfor ikke dækkede bustransport til Ribe Domkirke i forbindelse med salmesang, valgte vi ekstraordinært at arrangere et lokalt salmesangsarrangement for sognets skoler d. 2. november. Ca. 350 elever fra Sct. Jacobi Skole, Brorsonskolen og Mejls-Orten-Tinghøj Friskole sang salmer i vilden sky.

Siden er et krybbespil til brug på 1. og 2. årgang blevet færdigt. Det er lavet i forbidelse med et undervisningsforløb om juleevangeliet. Der er krybbespil, malebog, aktivitetsforslg og sange – nogle helt nye sange. Vi er i gang med at få nogle til at sy kostymer til krybbespillet, så man kan låne et sæt dragter, når man skal vise det for andre.

Fremadrettet arbejder vi på nogle koncert- og teatermuligheder. Det skal helst være noget, der kan foregå rundt omkring i provstiet. Vi vil gerne have et årligt event for skolebørn og gerne med inddragelse af dem.

Vi ser med glæde tilbage på et godt år og ser frem til et nyt spændende år med VAMS!