BERETNING TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE I VAMS D. 31. AUG. 2021

 

Endelig lykkes det, at vi kan afholde vores repræsentantskabsmøde i 2021. Vi nåede jo lige at afholde det i 2020, hvor bestyrelsen efterfølgende konstituerede sig med undertegnede som formand, Morten Thaysen som kasserer og Vivian Gosh som sekretær/sekretær.

Vi fik jo vedtaget nye vedtægter, som nu også er godkendt i provstiet og stiftet, og disse gav os jo lov til at have en ekstern konsulent uden stemmeret i vores bestyrelse, og der har vi haft stor glæde af Inger Marie Kristensen. Det er også Inger Marie, der har haft den daglige kontakt til Lene, som jeg ved har sat stor pris på det samarbejde. Desværre har Inger Marie valgt at stoppe, så den ny bestyrelse skal starte op med opgaven at finde en ny eller en fra bestyrelseskredsen.

PGA. Coronapandemien har vi i VAMS måtte aflyse de fleste arrangementer og det fysisk opsøgende arbejde med skolerne, men lene har prøvet via de sociale medier at holde gryden i kog, og vi får gang i flere af vores tiltag i dette skoleår. – det vil Lene komme mere ind på. Lene og et par stykker fra bestyrelsen har brugt tiden på at udarbejde materiale omkring Vardes skulpturer, så skoler nemt kan komme rundt og se skulpturerne og få sig en lille snak om menneskelivet ud fra disse. Ligeledes er der til overbygningen arbejdet med et materiale til de 17 verdensmål, så der er ikke blevet trillet tommelfinger under nedlukningen – Hurra for den digitale verden, men vi er også glad for at kunne mødes.

Vi har i årets løb diskuteret, om vi også skulle satse på provstiets efterskoler, men er pt. nået frem til, at det vil vi ikke, da der jo er flere elever fra andre provstier i landet. – Problematikken er ikke glemt, men gemt.

Formandens fornemste opgave er jo at uddelegere opgaverne, så jeg vil overlade ordet til vores dygtige VAMS-medarbejder – Lene – som kan komme mere ind på, hvad vi/hun har lavet.