BERETNING TIL REPRÆSENTANTSSKABESMØDE D. 25. FEB. 2020.

Det er dejligt at stå her for at fortælle om årets gang i VAMS. Jeg må sige, at det er ikke mig eller bestyrelsen, der har de store opgaver. DET HAR VI FOLK TIL – men det er spændende at være en del af nytænkning og skal nikke ja til, at ting må afprøves – for det meste med succes.

Vi har nu haft et helt år med Lene Højris som vores skole/kirkekonsulent, og vi er rigtig glade for samarbejdet med Lene.

Bestyrelsen har været inde over, om Esbjergevangeliet skulle indkøbes eller vi stadig skal leje det. Vi lejer det igen i år, og prøver, om vi kan præsterne mere involveret, når det er ude på skolerne. – Måske også konfirmander kan få glæde af det.

Ligeledes har vi nikket ja til, at to af vores bestyrelsesmedlemmer og Lene har udarbejdet et materiale om Påskevandring, som skoler og præster kan låne til formidling om dette emne.

Vi har også nikket ja til det store Salmesangsprojekt – Du er ikke alene – i Ribe Domkirke, og det blev som sædvanlig en stor succes. Lene er også en god formidler som skuespiller.

Det er jo det store Genforeningsår, og vi har diskuteret, om VAMS skulle være en del deraf. Vi nåede frem til, at emnet er mere historisk end kirkeligt, så vi har takket nej til de tilbud, der er kommet, men RAMS har udarbejdet et materiale om Grænser. Vi har også takket nej til Middelalderfestivalen i Varde med den begrundelse, at denne kun foregår i Varde. – Vi vil gerne lave /være medarrangør for noget, som tilgodeser alle i Varde Provsti.

Lene vil nok komme ind på skolebesøg, men i bestyrelsen prioriterer vi skolebesøgene højt, også selv om vi kommer til at bruge en del penge på kørsel. Den personlige kontakt er meget vigtig, for skolerne bliver bombarderet med tilbud om alt mellem himmel og jord, så RAMS og VAMS drukner i medietilbuddene.

Det er spændende at være en del af VAMS´s bestyrelse, fordi Lene sprudler med ideer , og vi andre bliver smittet, og vi synes, vi opnår gode resultater.

Tak til Lene og bestyrelsen for et meget givtigt samarbejde.